Language thai eng
   

 

 

 

 

                              บริษัท ดร.แฟร็งค์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2/120 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  โทรศัพท์ 02-540-0308-9  โทรสาร. 02-0012434  บริษัทฯ เป็นตึกอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ตั้งอยู่ในโครงการเวร่า ย่านธุรกิจการค้าและอาคารสำนักงานต่างๆ การเดินทางสะดวกสบายใกล้ทางด่วนกาญจนาภิเษก สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถเมล์ รถตู้ รถโดยสารขนาดเล็กที่มีให้บริการหลายเส้นทาง อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม(สถานีราษฎร์พัฒนา) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และจะเชื่อมต่อไปยังเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายอื่นๆอีกหลายเส้นทาง อาคารสำนักงานของบริษัทมีมุมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ พื้นที่รับรองลูกค้า และมีห้องประชุมสำหรับบรรยายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท

 


                               บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจขายตรง (Multi-Level Marketing) นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าทุกระดับ  บริษัทฯ มีความจริงใจและให้ความใส่ใจต่อลูกค้า  เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอันที่จะช่วยให้ท่านและคนในสังคมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง  บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุด และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และให้คำมั่นจะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง